Asociacija „Senjorų iniciatyvų centras“
Krėvos g. 9-2
Kaunas, LT 44236

Edita Šatienė, pirmininkė

+370 37 200178

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

visada aktyvus

Projektai

Mobilumo skautai

Logo MobilityScouts Colour

MOBILUMO SKAUTAI

Vyresnių žmonių dalyvavimas, kuriant senatvei palankią aplinką

Kodėl mobilumo skautai?

Senėjimas tampa iššūkiu ne tik konkrečiam žmogui, bet ir visai visuomenei. Šiam iššūkiui turime pasiruošti laiku ir visose srityse. Dalyvavimas yra vienas iš svarbiausių veiksnių visuomenės senėjimo kontekste. Dalyvavimas – tai procesas, kuriuo valstybinio, visuomeninio ir privataus sektoriaus institucijos įtraukia suinteresuotus ir nuo jų sprendimų priklausančius asmenis, piliečių grupes ar organizacijas įvairiuose sprendimų priėmimo etapuose. Dalyvavimas visada yra dviejų krypčių procesas, apimantis grįžtamąją informaciją, dialogą ir, svarbiausia – bendrą politikų, strategijų ir programų kūrimą, kad būtų išvengta problemų arba jos būtų tinkamai sprendžiamos, o sprendimai būtų priimtini ir naudingi visoms visuomenės grupėms.

Vyresnių žmonių įsitraukimui svarbiausia prielaida yra palanki visuomeninė aplinka. Senėjimui palanki visuomenė – tai vyresnių piliečių atžvilgiu teigiamai nusiteikusi visuomenė. Tokioje visuomenėje yra sukurtos prielaidos efektyviai reaguoti į specifinius vyresnių piliečių poreikius, o patys vyresni žmonės laikomi lygiaverčiais politinio, socialinio, kultūrinio gyvenimo dalyviais. Tokioje visuomenėje logiškai dera savarankiškumo ir priklausomumo koncepcijos, suvokiant vyresnių žmonių grupės daugialypiškumą. Gyvenimo ir profesinės patirties dėka vyresni žmonės geriausiai žino, kokia fizinė, socialinė ir viešoji erdvė labiausiai atitinka jų poreikius. Jie nori prisidėti prie šių erdvių tobulinimo, aktyviai naudodami ir stiprindami savo žinias, patirtį ir įgūdžius. Visi piliečiai, nepriklausomai nuo amžiaus, turi teisę ir pareigą realizuoti savo galimybes mokydamiesi, kurdami, tirdami, tikslinga veikla prisidėdami prie savo šeimos, savo kaimynystės ar bendruomenės ir savo valstybės gerovės.

Ko siekiama „Mobilumo skautų“ projektu?

Pagrindinis „Mobilumo skautų“ projekto tikslas – įtraukti vyresnes moteris ir vyrus į sprendimų priėmimo procesus, suteikti jiems žinių ir įgūdžių, kad jie galėtų įsitraukti ir bendrai kurti palankią senėjimui aplinką ir paslaugas.

Svarbiausia „Mobilumo skautų“ projekto idėja – paskatinti ir išmokyti vyresnius žmones inicijuoti palankios senėjimui aplinkos ir paslaugų bendro kūrimo procesus. Mobilumo skautai – tai pokyčių iniciatoriai, suburiantys draugėn senjorus, vietos valdininkus ir paslaugų tiekėjus, kad visiems kalbantis ir susikalbant būtų bendromis jėgomis kuriama palanki senėjimui aplinka ir paslaugos.  

Kas yra vyresnių žmonių inicijuotas bendras kūrimas?

Senėjančios visuomenės ekonomika aprėpia sveikatos ir socialines paslaugas, švietimą ir laisvalaikį, ryšius ir informaciją, transportą ir mobilumą, kasdienį gyvenimą palengvinančios aplinkos prietaisus, pagrindinius maisto produktus ir prabangos prekes, būtinąsias ir pramogines paslaugas. Mobilumo skautai gali daug kuo prisidėti bendrai kuriant „sidabrinę ekonomiką“. Bendras produktų ir aplinkos kūrimas – tai įsiklausymas į skirtingas nuomones ir matymas kitų akimis, taip randant pažangius naujoviškus sprendimus.

Kas yra Mobilumo skautai?

  •          Aktyvūs, žingeidūs, norintys mokytis, pozityviai mąstantys, mokantys bendrauti vyresni žmonės, gebantys inicijuoti bendro senėjimui palankių produktų, paslaugų ir aplinkos kūrimą ir įtraukti į šį procesą senjorus, vietos valdininkus ir verslo atstovus.
  •          Pilietiški senjorai, norintys išsakyti savo nuomonę ir prisidėti prie senėjimui palankios fizinės, socialinės ir viešosios erdvės kūrimo.
  •          Suinteresuoti asmenys (pvz., vietos politikai ir valdininkai, verslo atstovai, paslaugų tiekėjai, įvairūs socialiniai veikėjai), kurie mato bendro savo produktų ir paslaugų kūrimo kartu su vyresniais žmonėmis naudą ir prasmę.

Kaip įgyvendinsime Mobilumo skautų idėją?

Pagrindiniai „Mobilumo skautų“ projekto įgyvendinimo etapai:

  • SITUACIJOS ANALIZĖ: nacionalinių dokumentų, mokslinių straipsnių ir šaltinių apie vyresnių žmonių pilietiškumą ir įsitraukimą į senėjimui palankios aplinkos kūrimą projekto partnerių šalyse analizė.
  • MOKYMO PROGRAMOS SUKŪRIMAS IR ĮGYVENDINIMAS: Mobilumo skautai mokysis pagal partnerių bendrai sukurtą ir jų šalims pritaikytą mokymo programą ir inicijuos senėjimui palankios aplinkos savo bendruomenėje ar mieste bendro kūrimo procesus.
  • LEIDINIAI: Bus parengta Informacinė knyga suinteresuotiems asmenims apie senėjimui palankios aplinkos kūrimą bendrai su vyresniais žmonėmis. Taip pat bus parengta metodinė knyga su vyresniais žmonėmis dirbančioms organizacijoms ir andragogams, kaip mokyti juos inicijuoti ir įgyvendinti bendro kūrimo veiklas.  
  • INTERNETINIAI MOBILUMO SKAUTŲ KURSAI savarankiškam mokymuisi visiems, kurie nori įgyti bendro senėjimui palankios aplinkos kūrimo kompetencijų kituose miestuose ir rajonuose, kur nevyksta tiesioginis mokymas. Internetinio mokymo kursą sudarys mokymosi moduliai, praktinio įgyvendinimo gairės ir bendro aplinkos kūrimo projektų aprašymai.

Projektą Mobilumo skautai įgyvendina pilietinės visuomenės organizacijos penkiose Europos Sąjungos šalyse:

Europos mastu projektą koordinuoja

queraum. cultural and social research

Obere Donaustrasse 59/7a, A-1020 Vienna, Austrija

Italijoje – Socialinės pažangos asociacija „Lunaria“, Roma

Lietuvoje – Asociacija „Senjorų iniciatyvų centras“, Kaunas.

Pirmininkė Edita Šatienė  +370 698 31919 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Olandijoje – Pagyvenusių moterų tinklas OVN-NL, Houtenas

Vokietijoje – Socialinės infrastruktūros institutas ISIS, Frankfurtas

Ši projektą taip pat remia AGE Platform Europe.

Mobilumo skautų lankstinukas

Europinio tyrimo ataskaita

Erasmus

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Šis tekstas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali buti laikoma atsakinga už bet koki jame pateikiamos informacijos naudojimą..

Designed by Poezija Web Development by VividNight